ZUS czy OFE – co wybrać?

Według rządowych zapowiedzi Polacy będą mieli częściową dowolność w wyborze pomiędzy OFE i ZUS. Podjęcie decyzji nie jest łatwe, ponieważ w obu wariantach, wysokość przyszłych świadczeń zależna jest od wielu czynników. Czym warto się więc kierować? Jakie czynniki uwzględnić?

Zgodnie z zaproponowanymi przez rząd zmianami w systemie emerytalnym każdy będzie miał dobrowolność w wyborze, czy wciąż chce wpłacać swoje składki zarówno do OFE jak i ZUS, czy tylko do ZUS. Gdy reforma zostanie przyjęta przez parlament oraz podpisana przez prezydenta, na podjęcie decyzji będziemy mieli trzy miesiące.

Warto pamiętać, że w przypadku braku deklaracji, zostaniemy automatycznie przeniesieni do ZUS. Zostając w OFE, będziemy mieli możliwość zmiany wyboru w każdym momencie, jednak przejście do ZUS będzie ostateczne.

Gdzie ulokować teraz pieniądze, żeby wiosną 2014 roku cieszyć się z zysków?

Podpowiedzi ekspertów znajdziesz w miesięczniku Pieniądze & Inwestycje

Zamów bezpłatny egzemplarz - wypełnij formularz -

Jak jest, jak będzie

Aktualnie z pensji pobierana jest składka emerytalna w wysokości 19,52% pensji brutto. 2,8% od tej kwoty przekazywane jest do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rząd planuje zwiększyć tę sumę. Składka osób, które zadeklarują chęć pozostania w OFE będzie wynosiła 2,92%.

Warto jednak zauważyć, że po reformie zgromadzone środki i tak ostatecznie zasilą konto ZUS. Dziesięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pieniądze zebrane przez OFE będą sukcesywnie przenoszone do ZUS – co roku 10%.

Zobacz, jak możesz skutecznie chronić i pomnażać swój majątek

Porady, w co warto teraz inwestować znajdziesz w miesięczniku Pieniądze & Inwestycje

Zamów bezpłatny egzemplarz - wypełnij formularz -

ZUS czy OFE

Dla przyszłego emeryta kluczowe pytanie brzmi: który wariant zapewni wyższe świadczenia po zakończeniu aktywności zawodowej?

Decydując się pozostać w OFE, podejmujemy większe ryzyko. Zgromadzone w nich środki są inwestowane w różnego rodzaju aktywa. Dotychczas OFE mogły kupować akcje, obligacje i inne papiery wartościowe za około jedną trzecią posiadanych środków. W celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego oraz bezpieczeństwa nabywały one również obligacje Skarbu Państwa. Zgodnie z zapowiedzią rządu,
w przyszłości OFE mają dysponować znacznie większą swobodą, jednak jeszcze nie wiadomo, jak dużą. W wyniku liberalizacji fundusze będą mogły inwestować znaczną część środków w aktywa umożliwiające wypracowanie lepszych wyników finansowych. Taka sytuacja przynosi jednak większe ryzyko inwestycji.

Z kolei wysokość emerytury z ZUS zależy od waloryzacji, która ustalana jest przez rząd. Jej zasady już się wcześniej zmieniały, dlatego osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało więcej lat, powinny brać pod uwagę możliwość obniżenia waloryzacji.

Poznaj tajemnice sukcesu inwestorów, którzy zarabiają mimo kryzysu na rynkach finansowych

Porady w co warto zainwestować znajdziesz w miesięczniku Pieniądze & Inwestycje

Zamów bezpłatny egzemplarz - wypełnij formularz -

Należy pamiętać, że z wpłacanych do ZUS pieniędzy, finansowane są obecne emerytury. Zgromadzone oszczędności to de facto zapisy księgowe, na które zostaną zmienione także obligacje z OFE. W planach jest przeniesienie całego portfela obligacji skarbowych o wartości 121 mld zł. Dzięki temu zadłużenie państwa w relacji do PKB znacznie się zmniejszy. Zabieg ten przyniesie jednak tylko krótkotrwałą korzyść. Problem będzie narastał w wyniku systematycznie zmniejszającej się liczby urodzeń w stosunku do rosnącego grona emerytów. Stawia to pod znakiem zapytania wysokość przyszłych świadczeń, które teoretycznie, wynoszą jedynie połowę ostatniej pensji.

 

Najważniejsze zmiany w systemie emerytalnym

1.

Przeniesienie obligacji o wartości 121 mld zł do ZUS

2.

Akcje spółek pozostaną w OFE

3.

OFE nie będą mogły kupować obligacji Skarbu Państwa

4.

Podwyższenie składek OFE z 2,8 do 2,92 proc.

5.

Trzy miesiące na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE

6.

W przypadku braku deklaracji – przeniesienie do ZUS

7.

Systematyczne przenoszenie składek do ZUS na 10 lat przed emeryturą

8.

Emerytury wypłacane przez ZUS

Inwestując w monety możesz zarobić więcej niż w jakimkolwiek funduszu emerytalnym

Chcesz wiedzieć, jakie konkretnie złote monety kolekcjonerskie warto teraz kupić? Skorzystaj z porad Tomasza Witkiewicza, eksperta rynku numizmatycznego, który w miesięczniku Pieniądze & Inwestycje rekomenduje konkretne złote i srebrne monety oraz wyjaśnia czym różni się moneta kolekcjonerska od bezwartościowych błyskotek reklamowanych przez różne Mennice.

<<< rekomendacje w miesięczniku Pieniądze & Inwestycje

Co wziąć pod uwagę

Decyzję o pozostaniu w OFE, bądź przeniesieniu środków do ZUS należy uzależnić od naszego wieku oraz okresu, który dzieli nas od emerytury. II filar przyniesie z pewnością lepsze zyski dla osób młodych, które mają przed sobą niekiedy nawet 40 lat pracy. W tak długim czasie zyski z trafnych inwestycji funduszy zniwelują ewentualne niekorzystne zmiany na rynku i w gospodarce. Niemniej podejmując taką decyzję, warto porównać wyniki różnych Towarzystw Emerytalnych i wybrać ten, który wypracował najwyższe zyski, przy jednocześnie niższych opłatach. Aleksandra Łukasiewicz, Expander