Zwrot podatku – kiedy można dostać szybciej pieniądze

Dzień złożenia zeznania podatkowego to nie dzień w którym nadaliśmy list na poczcie, ale dzień w którym trafi ono do urzędu skarbowego. Dlatego osoby, które np. korzystają z ulgi na dzieci i w rozliczeniu rocznym wykażą nadpłatę, mogą otrzymać pieniądze później niż się spodziewają. Jest jednak sposób by zwrot otrzymać nawet 8 tygodni wcześniej.

Czas na złożenie zeznania rocznego, ewentualnie zapłaty podatku, gdy powstała niedopłata, upływa 30 kwietnia. Zeznanie warto jednak złożyć wcześniej. Powinny pomyśleć o tym przede wszystkim te osoby, które w rocznym PIT wykażą nadpłatę.

Kiedy powstaje nadpłata

Podatek dochodowy płacony jest systematycznie w trakcie roku, w formie zaliczek. Przedsiębiorcy dokonują tego samodzielnie, natomiast pracowników wyręcza w tym płatnik, którym jest ich pracodawca. Ostatecznego rozliczenia podatku dokonuje się rocznie, składając zeznanie w którym można skorzystać z odliczeń od dochodu (np. wydatków na Internet lub darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego).

Przeczytaj także: Zyski z inwestycji mają wpływ na prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w 2013 r.

Od 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z ulgi prorodzinnej. Na zmianach skorzystają rodziny posiadające troje i więcej dzieci. Będą oni mogli odliczyć większe koszty. Natomiast rodzice, których łączny roczny dochód przekracza 112.000 zł i mają jedno dziecko, stracą prawo do ulgi. Wszyscy, którzy inwestują, powinni mieć na uwadze, że w limitach uwzględnić należy nie tylko dochody opodatkowane według zasad ogólnych i podatkiem liniowym, ale także dochody z kapitałów pieniężnych, w tym ze sprzedaży papierów wartościowych. Więcej w marcowym numerze Pieniędzy & Inwestycji << zamów BEZPŁATNY egzemplarz >>

Rodzice (lub opiekunowie) obniżają podatek o 1112,04 za każde wychowywane dziecko (w rozliczeniu 2012 r. nie uwzględniania się wprowadzonych od stycznia zmian; te będą miały znaczenie na etapie rozliczania 2013 r.). Nadpłata może również powstać w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków czy osoby samotnie wychowującej dziecko.

Również pracownik, który skorzysta z możliwości zaliczenia do kosztów wydatków faktycznie poniesionych na dojazd do pracy (koszty biletów), gdy są one wyższe od przyjętych w ustawie kosztów kwotowych (111,25 zł w tej samej miejscowości), może wykazać niższy podatek do zapłaty niż łączna kwota pobranych w trakcie roku zaliczek.

W jakim terminie zwrot

Na zwrot nadpłaty fiskus ma 3 miesiące od dnia złożenia zeznania. Za dzień złożenia zeznania Ordynacja podatkowa uznaje dzień jego złożenia w urzędzie (gdy formularz jest przekazywany osobiście), dzień nadania na poczcie (gdy korzystamy z tej formy) lub dzień, w którym nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru (gdy zeznanie zostało wysłane przez Internet).

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości – kiedy można go nie płacić

Do 15 marca osoby fizyczne muszą zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Po zeszłorocznej decyzji Sądu Najwyższego stawka daniny za metr kwadratowy miejsca postojowego wzrosła dziesięciokrotnie. << więcej>>

Ale uwaga - urzędy skarbowe mają prawo naliczać 3-miesięczny termin nie od dnia, w którym formularz PIT został nadany np. na poczcie, ale od momentu, kiedy wpłynął fizycznie do nich (data nadania na poczcie stanowi jedynie o dochowaniu terminu przez podatnika).

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1753/10, wyrok z 19.01.2011 r.), który uznał, że nadpłata powinna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania, ale pod tym pojęciem należy rozumieć dzień wpływu zeznania do organu podatkowego, a nie dzień, w którym podatnik nadał pismo w placówce pocztowej.

A zatem gdyby zeznanie trafiło do urzędu jeszcze dziś, fiskus powinien zwrócić nadpłatę najpóźniej do 5 czerwca. Natomiast w przypadku nadania na poczcie dopiero 30 kwietnia, to zakładając, że list z PIT-em trafi do urzędu np. 5 maja, na zwrot można czekać aż do 5 sierpnia.

Przeczytaj także: Rozliczając podatek od zysków i strat z inwestycji giełdowych można skorzystać z minionych ulg

Każdy kto inwestuje na giełdzie, niezależnie od tego, czy w 2012 r. osiągnął zysk, czy poniósł stratę musi rozliczyć się z fiskusem. Aby poprawnie dokonać rozliczenia warto wiedzieć, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz z jakich - minionych już - ulg można jeszcze skorzystać. Więcej w najnowszym numerze Pieniędzy & Inwestycji << zamów BEZPŁATNY egzemplarz >>

Zwrot nadpłaconego podatku dokonywany jest na wskazany rachunek bankowy podatnika lub w gotówce – istnieje możliwość wyboru formy zwrotu i należy to zrobić, wypełniając roczne zeznanie. Uwaga: nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł), podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

Drodzy Inwestorzy,

przypominam, że jeszcze tylko do 8 marca możecie skorzystać z promocji zapisując się na szkolenie: Automaty transakcyjne do zarabiania na giełdzie i na rynku forex.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy inwestują na giełdzie. Co ważne, aby wziąć udział w szkoleniu nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy informatycznej. To jedyne szkolenie, na którym dostaniecie gotowca pod nowy system giełdowy UTP, który będziecie mogli od razu wdrożyć również na FX pod MT4. Dostaniecie kod, który zaprogramowany będzie sam inwestował na rynku forex, gdzie oprócz walut, indeksów i towarów notowane są również akcje z zagranicznych giełd w handlu elektronicznym.

Poznacie wskaźniki i parametry transakcyjne, których bezwzględnie należy przestrzegać oraz zasady działania automatów transakcyjnych.

Szczegółowy program szkolenia możecie znaleźć klikając tutaj

ZAPRASZAMY!

Redakcja Serwisu Inwestora